artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 434 z dn. 22 listopada 2006 r.

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 433 z dn. 22 listopada 2006 r.

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 432 z dn. 22 listopada 2006 r.

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 431 z dn. 21 listopada 2006 r.

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 430 z dn. 20 listopada 2006 r.