artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 439 z dn. 27 listopada 2006 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 438 z dn. 24 listopada 2006 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 437 z dn. 24 listopada 2006 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 436 z dn. 24 listopada 2006 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 435 z dn. 22 listopada 2006 r.