artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 504 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 503 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 502 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 501 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 500 z dn. 29 grudnia 2006 r.