artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 309 z dn. 18 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 308 z dn. 17 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 307 z dn. 17 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 306 z dn. 7 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 305 z dn. 4 sierpnia 2006 r.