artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 319 z dn. 31 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 318 z dn. 31 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 317 z dn. 30 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 316 z dn. 29 sierpnia 2006 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 315 z dn. 29 sierpnia 2006 r.