artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 324 z dn. 4 września 2006 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 323 z dn. 1 września 2006 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 322 z dn. 1 września 2006 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 321 z dn. 1 września 2006 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 320 z dn. 31 sierpnia 2006 r.