artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 329 z dn. 7 września 2006 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 328 z dn. 7 września 2006 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 327 z dn. 7 września 2006 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 326 z dn. 7 września 2006 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 325 z dn. 7 września 2006 r.