artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 339 z dn. 22 września 2006 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 338 z dn. 22 września 2006 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 337 z dn. 21 września 2006 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 336 z dn. 21 września 2006 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 335 z dn. 20 września 2006 r.