artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 344 z dn. 22 września 2006 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 343 z dn. 22 września 2006 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 342 z dn. 22 września 2006 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 341 z dn. 22 września 2006 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 340 z dn. 22 września 2006 r.