artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 295 z dn. 28 lipca 2006 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 294 z dn. 28 lipca 2006 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 293 z dn. 28 lipca 2006 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 292 z dn. 28 lipca 2006 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 291 z dn. 28 lipca 2006 r.