artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 300 z dn. 31 lipca 2006 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 299 z dn. 31 lipca 2006 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 298 z dn. 28 lipca 2006 r.

Z informacji zostały wyłączone dane prawnie chronione (art. 6 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 297 z dn. 28 lipca 2006 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 296 z dn. 28 lipca 2006 r.