artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 203 z dn. 31 maja 2006 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 202 z dn. 25 maja 2006 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 201 z dn. 24 maja 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 8 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 58 w budynku położonym przy ul.Wroniej 47, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 79 w budynku położonym przy ul. Garbarskiej 31, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 2, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 32 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 180 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 27 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym przy Al. 3-go Maja 5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku połozonym przy ul. Próchnika 3/5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 177 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 201 z dn. 24.05.06 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Próchnika 3/5 m. 3, Al. 3-go Maja 5 m. 18, Wysokiej 14 m. 27, Wysokiej 14 m. 32, Krasickiego 2 m. 36 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Garbarskiej 31 m. 79, Krasickiego 8 m. 7, Wroniej 47 m. 58 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 200 z dn. 24 maja 2006 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 199 z dn. 24 maja 2006 r.