artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 108 z dn. 21 lutego 2006 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 107 z dn. 21 lutego 2006 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 106 z dn. 21 lutego 2006 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 105 z dn. 21 lutego 2006 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 104 z dn. 16 lutego 2006 r.