artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 113 z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 112 z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 111 z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 110 z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 109 z dn. 21 lutego 2006 r.