artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 118 z dn. 1 marca 2006 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 117z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 116 z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 115 z dn. 28 lutego 2006 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 114 z dn. 28 lutego 2006 r.