artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 123 z dn. 7 marca 2006 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 122 z dn. 2 marca 2006 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 121 z dn. 2 marca 2006 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 120 z dn. 2 marca 2006 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 119 z dn. 2 marca 2006 r.