artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 128 z dn. 9 marca 2006 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 127 z dn. 9 marca 2006 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 126 z dn. 8 marca 2006 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 125 z dn. 7 marca 2006 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 124 z dn. 7 marca 2006 r.