artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 133 z dn. 17 marca 2006 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 132 z dn. 13 marca 2006 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 131 z dn. 13 marca 2006 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 130 z dn. 9 marca 2006 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 129 z dn. 9 marca 2006 r.