artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 138 z dn. 22 marca 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 9 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku położonym przy ul. Doroszewskiego 5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 86 KB
Załącznik Nr 8 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Pawlikowskiego 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 87 KB
Załącznik Nr 7 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 41 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 83 KB
Załącznik Nr 6 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 1, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 87 KB
Załącznik Nr 5 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku połozonym przy ul. Krasickiego 10, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 110 KB
Załącznik Nr 4 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku połozonym przy ul. Mieszka I-go 3, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 109 KB
Załącznik Nr 3 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku połozonym przy Al. 3-go Maja 5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 110 KB
Załącznik Nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 97 w budynku połozonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 110 KB
Załącznik Nr 1 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku połozonym przy ul. Działkowej 20, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezgędnego do racjonalnego korzystania z domu 110 KB
Zarządzenie Nr 138 z dn. 22.03.2006 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Działkowej 20 m. 4, Wysokiej 44/46 m. 97, Al. 3-go Maja 5 m. 16, Mieszka I-go 3 m. 24, Krasickiego 10 m. 9 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Mieszka I-go 1 m. 12, Krasickiego 9 m. 41, Pawlikowskiego 9 m. 10, Doroszewskiego 5 m. 16 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 99 KB
artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 137 z dn. 20 marca 2006 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 136 z dn. 20 marca 2006 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 135 z dn. 20 marca 2006 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 134 z dn. 20 marca 2006 r.