artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 143 z dn. 27 marca 2006 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 142 z dn. 24 marca 2006 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 141 z dn. 23 marca 2006 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 140 z dn. 22 marca 2006 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 139 z dn. 22 marca 2006 r.