artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 88 z dn. 8 lutego 2006 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 87 z dn. 8 lutego 2006 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 86 z dn. 8 lutego 2006 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 85 z dn. 7 lutego 2006 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 84 z dn. 6 lutego 2006 r.