artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 98 z dn. 15 lutego 2006 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 97 z dn. 15 lutego 2006 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 96 z dn. 15 lutego 2006 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 95 z dn. 14 lutego 2006 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 94 z dn. 14 lutego 2006 r.