artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 103 z dn. 16 lutego 2006 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 102 z dn. 16 lutego 2006 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 101 z dn. 16 lutego 2006 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 100 z dn. 16 lutego 2006 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 99 z dn. 16 lutego 2006 r.