artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 148 z dn. 30 marca 2006 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 147 z dn. 28 marca 2006 r.

artykuł nr 8

Zarzadzenie Nr 146 z dn. 27 marca 2006 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 145 z dn. 27 marca 2006 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 144 z dn. 27 marca 2006 r.