artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 392 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 391 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 390 z dn. 6 grudnia 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr11 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul. ks. P. Skargi 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 127 KB
Załącznik Nr 10 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 33 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 3, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 133 KB
Załącznik Nr 9 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go 4 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 132 KB
Załącznik Nr 8 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym przy ul. Wolborskiej 4, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 135 KB
Załącznik Nr 7 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 1, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 168 KB
Załącznik Nr 6 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 16 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 31, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 170 KB
Załącznik Nr 5 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 41, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 168 KB
Załącznik Nr 4 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Próchnika 3/5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 170 KB
Załącznik Nr 3 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Topolowej 16/20 a, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 166 KB
Załącznik Nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 38 w budynku położonym przy ul. Szmidta 15, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 168 KB
Załącznik Nr 1 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Garbarskiej 36, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 168 KB
Zarządzenie Nr 390 z dn. 6.12.05 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski położonym przy ul. Garbarskiej 36 m. 36, Szmidta 15 m. 38, Topolowej 16/20 m. 6, Próchnika 3/5 m. 1, Łódzkiej 41 m. 12, Łódzkiej 31 m. 16, Krasickiego 1 m. 13 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Wolborskiej 4 m. 5, Mieszka I-go 4 m. 4, Krasickiego 3 m. 33, ks. P. Skargi 9 m. 26 wraz ze sprzedażą na własnośc ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 162 KB
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 389 z dn. 2 grudnia 2005 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 388 z dn. 2 grudnia 2005 r.