artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 396 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 395 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 394 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 393 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 392 z dn. 9 grudnia 2005 r.