artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 409 z dn. 15 grudnia 2005 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 408 z dn. 15 grudnia 2005 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 407 z dn. 15 grudnia 2005 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 406 z dn. 15 grudnia 2005 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 405 z dn. 14 grudnia 2005 r.