artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 382 z dn. 23 listopada 2005 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 381 z dn. 23 listopada 2005 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 380 z dn. 23 listopada 2005 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 379 z dn. 22 listopada 2005 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 378 z dn. 22 listopada 2005 r.