artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 397 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 396 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 395 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 394 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 393 z dn. 9 grudnia 2005 r.