artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 404 z dn. 14 grudnia 2005 r.

artykuł nr 22

ZArządzenie Nr 403 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 402 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 403 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 25

Zarzadzenie Nr 402 z dn. 12 grudnia 2005 r.