artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 414 z dn. 28 grudnia 2005 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 412 z dn. 21 grudnia 2005 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 413 z dn. 21 grudnia 2005 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 411 z dn. 21 grudnia 2005 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 410 z dn. 21 grudnia 2005 r.