artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 364 z dn. 10 listopada 2005 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 366 z dn. 10 listopada 2005 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 365 z dn. 10 listopada 2005 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 363 z dn. 10 listopada 2005 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 362 z dn. 10 listopada 2005 r.