artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 377 z dn. 22 listopada 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 11 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Ściegiennego 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym przy ul. ks. P. Ściegiennego 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 155 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 74 w budynku położonym przy ul. Garbarskiej 31, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 152 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Działkowej 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 22 w budynku położonym przy ul.Mieszka I-go 4, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 148 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Słowackiego 131, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 154 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 43, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 29 A, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Sulejowskiej 25, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 191 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 41, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 377 z dn. 22.11.05 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynlach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski połozonym przy ul. Łódzkiej 41 m. 45, Sulejowskiej 25 m. 4, Sulejowskiej 29 a m. 15, Łódzkiej 43 m. 9 wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzytania z domu oraz przy ul. Słowackiego 131 m. 9, Mieszka I-go 4 m. 22, Działkowej 8 m. 8, Wroniej 43 m. 15, Garbarskiej 31 m. 74, ks. P. Ściegiennego 9 m. 3 i 9 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 178 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 376 z dn. 22 listopada 2005 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 375 z dn. 22 listopada 2005 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 374 z dn. 22 listopada 2005 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 373 z dn. 21 listopada 2005 r.