artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 318 z dn. 30 września 2005 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 317 z dn. 28 września 2005 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 316 z dn. 28 września 2005 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 315 z dn. 26 września 2005 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 314 z dn. 26 września 2005 r.