artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 283 z dn. 5 września 2005 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 282 z dn. 1 września 2005 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 281 z dn. 31 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 39

Zarzadzenie Nr 280 z dn. 31 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 279 z dn. 31 sierpnia 2005 r.