artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 298 z dn. 19 września 2005 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 297 z dn. 19 września 2005 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 296 z dn. 16 września 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 8 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym przy ul. Działkowej 8, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Żeromskiego 7, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Mieszka I-go, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku położonym przy ul. B. Prusa 2, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku położonym przy ul. Topolowej 16/20 A, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku położonym przy ul.Garbarskiej 36, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 137 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 56 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 133 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 31, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 296 z dn. 16.09.05 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ul. Łódzkiej 31 m. 45, Wysokiej 14 m. 56, Garbarskiej 36 m. 15, Topolowej 16/20 a m. 29 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. B. Prusa 2 m. 19, Mieszla I-go 4 m. 8, Żeromskiego 7 m. 13, Działkowej 8 m. 40 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystnia z domu. 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 295 z dn. 16 września 2005 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 294 z dn. 15 września 2005 r.