artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 308 z dn. 23 września 2005 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 307 z dn. 23 września 2005 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 306 z dn. 23 września 2005 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 305 z dn. 23 września 2005 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 304 z dn. 23 września 2005 r.