artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 263 z dn. 8 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 262 z dn. 1 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 261 z dn. 1 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 260 z dn. 29 lipca 2005 r.

artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 259 z dn. 29 lipca 2005 r.