artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 124 z dn. 21 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 123 z dn. 20 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 122 z dn. 20 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 121 z dn. 18 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 120 z dn. 18 kwietnia 2005 r.