artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 129 z dn. 28 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 128 z dn. 28 kwietnia 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 14 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym przy ul. Energetyków 10, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 113 KB
Załącznik Nr 13 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 62 w budynku położonym przy ul. Wroniej 47, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 107 KB
Załącznik Nr 12 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku położonym przy ul. Wroniej 43, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 108 KB
Załącznik Nr 11 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym przy ul. B. Chrobrego 1, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 112 KB
Załącznik Nr 10 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku położonym przy ul. Piastowskiej 10, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 115 KB
Załącznik Nr 9 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 10, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 135 KB
Załącznik Nr 8 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 9, stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 139 KB
Załącznik Nr 7 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Sienkiewicza 9, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 145 KB
Załącznik Nr 6 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 86 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 44/46, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 147 KB
Załącznik Nr 5 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 49 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 41, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 136 KB
Załącznik Nr 4 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 41, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 139 KB
Załącznik Nr 3 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 30 w budynku położonym przy ul. Łodzkiej 31, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 139 KB
Załacznik Nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 31, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 140 KB
Załacznik Nr 1 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 19 w budynku położonym przy ul. Próchniak 3/5, stanowiącym własność Gminy Piuotrków Trybunalski, przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 139 KB
zarządzenie Nr 128 z dn. 28.04.05 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszskalnych w budynkach stanowiących własnośc Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ul. Próchnika 3/5 m. 19, Łodzkiej 31 m. 10, Łódzkiej 31 m. 30, łódzkiej 41 m. 24,m łódzkiej 41 m. 49, Wysokiej 44/46 m. 86, Sienkiewicza 9 m. 10, Sienkiewicza 9 m. 20, Krasickiego 10 m. 14 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ul. Piastowskie 10 m. 26, B. Chrobrego 1 m. 21, Wroniej 43 m. 19, Wroniej 47 m. 62, Energetyków 10 m. 16 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 130 KB
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 127 z dn. 27 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 126 z dn. 27 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 125 z dn. 21 kwietnia 2005 r.