artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 139 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 138 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 137 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 136 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 135 z dn. 2 maja 2005 r.