artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 144 z dn. 4 maja 2005 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 143 z dn. 4 maja 2005 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 142 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 141 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 140 z dn. 2 maja 2005 r.