artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 149 z dn. 12 maja 2005 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 148 z dn. 12 maja 2005 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 147 z dn. 9 maja 2005 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 146 z dn. 9 maja 2005 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 145 z dn. 9 maja 2005 r.