artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 154 z dn. 20 maja 2005 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 153 z dn. 12 maja 2005 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 152 z dn. 12 maja 2005 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 151 z dn. 12 maja 2005 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 150 z dn. 12 maja 2005 r.