artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 159 z dn. 23 maja 2005 r.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 158 z dn. 23 maja 2005 r.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 157 z dn. 20 maja 2005 r.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 156 z dn. 20 maja 2005 r.

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 155 z dn. 20 maja 2005 r.