artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 119 z dn. 15 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 118 z dn. 13 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 117 z dn. 5 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 116 z dn. 5 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 115 z dn. 5 kwietnia 2005 r.