artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 164 z dn. 25 maja 2005 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 163 z dn. 25 maja 2005 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 162 z dn. 24 maja 2005 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 161 z dn. 24 maja 2005 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 160 z dn. 24 maja 2005 r.