artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 169 z dn. 30 maja 2005 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 168 z dn. 25 maja 2005 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 167 z dn. 25 maja 2005 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 166 z dn. 25 maja 2005 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 165 z dn. 25 maja 2005 r.