artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 67 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 66 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 65 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 64 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 63 z dn. 14 lutego 2005 r.