artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 77 z dn. 25 lutego 2005 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 76 z dn. 23 lutego 2005 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 75 z dn. 23 lutego 2005 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 74 z dn. 23 lutego 2005 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 73 z dn. 23 lutego 2005 r.